تحلیل آزمون مرداد94

تحلیل علمی آزمون نظام مهندسی مرداد۹۴

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی، با توجه به تغییر سبک سوالات درآزمون نظام مهندسی مرداد۹۴ درادامه به تحلیل علمی این آزمون جهت آشنایی بیشترشما عزیزان می پردازیم: همانطورکه شرکت کنندگان آزمون مردادمستحضرهستند، ازخرداد ماه ۹۳ سبک سوالات به کلی دگرگون شد ودیگر سوالات همانند دوره های قبلی نبودکه یک هفته مانده به …

تحلیل علمی آزمون نظام مهندسی مرداد۹۴ ادامه »