بازخورد مخاطبان

انتقادات و پیشنهادات و تقدیر و تشکر استفاده کنندگان از منابع آموزشی و خدمات آی نماد

نظرات داوطلبان آزمون نظام مهندسی آی نماد

فروشگاه

تهیه و مشاهده منابع آموزشی از جمله کتاب های مباحث و کمک آموزشی و ....

بسته های آموزشی

فیلم های آموزشی آزمون نظام مهندسی، کامل ترین و جامع ترین بسته آموزشی کشور

سامانه آموزش مجازی LMS

سامانه مدیریت آموزشی جهت کلاس های تحت وب آزمون نظام مهندسی

به بالای صفحه بردن