آزمون آزمایشی

آزمون آزمایشی سوالات تالیفی واحتمالی مرداد۹۴باحل تشریحی

باتوجه به تغییر سبک سوالات آزمون نظام مهندسی برق وغنی نبودن بانک سوالات با سبک جدید، آی نماد اقدام به برگزاری آزمون حضوری از سوالات تالیفی واحتمالی مرداد ماه ۹۴ در شهر تهران نموده است بعد از برگزاری آزمون تمام سوالات به صورت حل تشریحی در کلاس بررسی شده وهمچنین فایل سوالات وحل تشریحی آن …

آزمون آزمایشی سوالات تالیفی واحتمالی مرداد۹۴باحل تشریحی ادامه »