باسبار

دانلود فیلم محاسبه قدرت اتصال کوتاه باس بار فشار ضعیف

جهت آمادگی داوطلبین عزیز فیلم آموزشی محاسبات اتصال کوتاه باس بار به صورت رایگان قابل دانلود می باشد، کلیه شرایط محاسبه اتصال کوتاه در نظر گرفته شده وفقط با استفاده از ۴فرمول ابتکاری قابل محاسبه می باشد، نحوه دانلود فرمول های ابتکاری بزودی اطلاع رسانی خواهدشد از اتصال کوتاه باس بار تا به حال درآزمون …

دانلود فیلم محاسبه قدرت اتصال کوتاه باس بار فشار ضعیف ادامه »