کلید آزمون نظام مهندسی مرداد94

کلیدرسمی سوالات آزمون مرداد۹۴واعتراض

با توجه به انتشار کلید رسمی سوالات توسط دفتر مقررات ملی، یک مورد اشتباه علمی در کلید مشاهده گردید، که دوطلبان می توانندحل درست را از سایت دانلود وبا فرمت مندرج در فایل زیر حداکثر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ با استفاده از آدرس ایمیل azmoon@inbr.ir به دفترقررات ملی اعلام نمایند. لازم به ذکراست که …

کلیدرسمی سوالات آزمون مرداد۹۴واعتراض ادامه »