آزمون آزمایشی تیر 94 آی نماد

دانلود فایل سوالات به همراه حل تشریحی آزمون آزمایشی نظام مهندسی برق آی نماد۹۴

با توجه به برگزاری آزمون آزمایشی نظام مهندسی برق تیرماه ۹۴ درتهران و استقبال بالایی که از این آزمون شد، متاسفانه عزیزان شهرستانی به علت مسافت زیاد وبعضا مشغله کاری نتوانستنددر آزمون مذکور شرکت کنند لذا طی درخواست های مکرر عده ای از کاربران تصمیم براین شد که فایل سوالات با حل تشریحی آزمون از …

دانلود فایل سوالات به همراه حل تشریحی آزمون آزمایشی نظام مهندسی برق آی نماد۹۴ ادامه »