آزمون آنلاین سوالات آزمایشی نظام مهندسی برق بهمن۹۴

آزمون آنلاین سوالات آزمایشی نظام مهندسی برق-بهمن۹۴

آزمون آنلاین سوالات آزمایشی نظام مهندسی برق-بهمن۹۴ به همراه پاسخ نامه تشریحی آموزشی با توجه به برگزاری آزمون آزمایشی حضوری نظام مهندسی برق در استان مازندران وتهران وعدم امکان شرکت داوطلبان شهرستانی درحوزه های برگزاری آزمون به صورت حضوری ، آی نماد تصمیم به برگزاری آزمون آنلاین جهت این عزیزان گرفت.جهت شرکت در آزمون آن …

آزمون آنلاین سوالات آزمایشی نظام مهندسی برق-بهمن۹۴ ادامه »