آزمون نظام مهندسی مرداد94

کلیدرسمی سوالات آزمون مرداد94واعتراض

با توجه به انتشار کلید رسمی سوالات توسط دفتر مقررات ملی، یک مورد اشتباه علمی در کلید مشاهده گردید، که دوطلبان می توانندحل درست را از سایت دانلود وبا فرمت مندرج در فایل زير حداكثر تا تاريخ 20 مرداد 1394 با استفاده از آدرس ایمیل azmoon@inbr.ir به دفترقررات ملی اعلام نمایند. لازم به ذکراست که …

کلیدرسمی سوالات آزمون مرداد94واعتراض ادامه »