آزمون کارشناس رسمی دادگستری برق ومکانیک 1

کتاب آزمون کارشناس رسمی دادگستری برق ومکانیک

کتاب آزمون کارشناس رسمی دادگستری برق ومکانیک کتاب آزمون کارشناس رسمی دادگستری برق و مکانیک به اطلاع می رساند اولین کتاب آزمون کارشناس رسمی دادگستری برق ومکانیک در دو جلد توسط دپارتمان آی نماد تالیف گردید.با توجه به اینکه منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری برق پراکنده بوده، یک منبع جامع احساس می شد و امید …

کتاب آزمون کارشناس رسمی دادگستری برق ومکانیک ادامه »