شدن آزمون نظام مهندسی برق در صلاحیت طراحی ونظارت

مجزا شدن آزمون نظام مهندسی برق در صلاحیت طراحی ونظارت

مجزا شدن آزمون نظام مهندسی برق در صلاحیت طراحی ونظارت به اطلاع مهندسان رشته­ تأسیسات برقی و مکانیکی می­ رساند، به منظور اخذ هزینه بیشتر وجدا ازداوطلبان شرکت در آزمون­ های ورود به حرفه به‌ویژه آن دسته از داوطلبانی که امکان اخذ هر دو صلاحیت را در رشته­ های تأسیسات برقی و مکانیکی ندارند ازآبان …

مجزا شدن آزمون نظام مهندسی برق در صلاحیت طراحی ونظارت ادامه »