بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان

کتاب بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان

کتاب بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان اولین کتاب بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی با محوریت روش های عملی انجام تست های الزامی موقع تحویل در ویرایش جدید مبحث۱۳در سال ۱۳۹۵ یکسری از الزامات طبق استاندارد IEC 60364-6 اضافه شده است که بعد از تاریخ ۱۵/۱۲/۹۷ اجرا و کنترل آن‌ها توسط مهندسین اجباری …

کتاب بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان ادامه »