مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش۹۵

کتاب مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش۹۵

کتاب مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش۹۵ انتشارویرایش جدیدمبحث۳ومبحث۱۳ومبحث۲۱ (ویراست۹۵)مقررات ملی ساختمان به اطلاع می رساند که کتاب های مبحث۳ ومبحث۱۳ ومبحث۲۱ مقررات ملی ساختمان ویرایش خرده واز سال۹۶ ویرایش جدید این مباحث ملاک آزمون نظام مهندسی وهمچنین معیار مهندسین سازمان نظام مهندسی می باشد.جهت آزمون نظام مهندسی برق سال۹۶ نیاز به ویرایش جدیدمبحث۳و۱۳و۲۱ خواهید داشت، …

کتاب مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش۹۵ ادامه »