تحلیل کلاسی سیستم tn در تاسیسات برق

تحلیل کلاسی سیستم tn در تاسیسات برق

تحلیل کلاسی سیستم tn در تاسیسات برق در این فیلم آموزشی به بررسی سیستم tn در تاسیسات برق پرداخته شده است. فیلم از کلاس درس آزمون نظام مهندسی برق گرفته شده و مدرس فیلم مهندس مرتضی رضایی رکورددار قبولی نظام مهندسی برق، از موسسه آی نماد هستند. جهت موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق تسلط …

تحلیل کلاسی سیستم tn در تاسیسات برق ادامه »