آزمون نظام مهندسی برق

کاربرد رگولاتور بانک خازنی آزمون نظام مهندسی برق

حل تشریحی سوال 30 آزمون نظام مهندسی طراحی برق مهر98

حل تشریحی سوال 30 آزمون نظام مهندسی طراحی برق مهر98 انواع رگولاتور مورد استفاده در بانک های خازنی نکات مهمی می باشد که در آزمون نظام مهندسی برق به خصوص آزمون نظام مهندسی نظارت برق و آزمون نظام مهندسی طراحی برق امکان طرح سوال از آن موضوع بسیار فراوان است. آشنایی با اصول و فلسفه …

حل تشریحی سوال 30 آزمون نظام مهندسی طراحی برق مهر98 ادامه »

محل مناسب نصب خازن در آزمون نظام مهندسی برق

محل مناسب نصب خازن در آزمون نظام مهندسی برق

محل مناسب نصب خازن در آزمون نظام مهندسی برق حل سوال آزمون نظام مهندسی برق محل نصب خازن به صورت کامل. در طراحی آزمون نظام مهندسی برق و نظارت آزمون نظام مهندسی برق از محل مناسب نصب خازن سوال آمده است. مطالب مشابه: شدت جریان مستقیم آستانه درک یا رهایی نقطه خنثی مصنوعی یا نول …

محل مناسب نصب خازن در آزمون نظام مهندسی برق ادامه »

حفاظت در برابر تماس و غیر تماس

انواع حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم

انواع حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم حفاظت در بهره برداری عادی : یعنی حفاظتی که در حالت سالم بودن سیستم لازم است وجود داشته باشد دو نوع حفاظت در برابر تماس مستقیم عبارتند از: 1- تماس غیر عمدی که ممکن است در اثر حواس پرتی یا قرار گرفتن در وضعیتی غیرمنتظره یا در نتیجه …

انواع حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم ادامه »

جریان مستقیم آستانه درک یا رهایی

شدت جریان مستقیم آستانه درک یا رهایی

شدت جریان مستقیم آستانه درک یا رهایی شدت جریان (مستقیم) آستانه درک حداقل شدت جریانی که نوعی احساس در بدن ایجاد کند که به چند عامل بستگی دارد: سطحی از بدن که با الکترود در تماس است. وضعیت محل تماس: خشک، تر، فشار، دما مدت زمان برقراری جریان مشخصه­های فیزیولوژیک فردی   نکته: برخلاف جریان …

شدت جریان مستقیم آستانه درک یا رهایی ادامه »

کار عادی و اتصال کوتاه ترانسفورماتو ر

شرایط کار عادی و اتصال کوتاه ترانسفورماتور

شرایط کار عادی و اتصال کوتاه ترانسفورماتور این موضوع همواره در آزمون نظام مهندسی برق و همچنین مهندسین طراح و ناظر نظام مهندسی برق دارای اهمیت می باشد و لازم هست داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق به محاسبات و تحلیل اتصال کوتاه که در راهنما مبحث سیزده نیز ذکر شده اشراف داشته باشند. لذا در …

شرایط کار عادی و اتصال کوتاه ترانسفورماتور ادامه »

IT اگر هادی خنثی

سیستم IT اگر هادی خنثا توزیع شود

سیستم IT اگر هادی خنثا توزیع شود در این حالت احتمال زمین شدن آن هم بیشتر می شود ومثل این است که دو سر مقاومت Z (مقاومت الکترود زمین منبع) اتصال کوتاه می شود و تمام محسنات IT از بین می رود. در صورت توزیع هادی خنثا در سیستم IT همه مدارهای سیستم باید مجهز …

سیستم IT اگر هادی خنثا توزیع شود ادامه »

به بالای صفحه بردن