مجوزها

مجوزها :

بسته آموزشی دارای مجوز ثبت وپروانه انتشارازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می باشدوهمراه با هولوگرام اصالت محصول عرضه می گردد ، وهرگونه سوء استفاده وعرضه وانتشار وکپی غیر مجازازآن قابل پیگردقانونی می باشد. مراقب بسته های تقلبی و جعلی باشید.

شماره پروانه انتشار : ۲۰/۹۰۵۱

شماره شناسنامه اثر : ۸-۱۲۰۸۹-۰۴۵۸۴۰

رزومه مدیریت:

مرتضی رضایی دارای پروانه (طراحی ونظارت) اشتغال به کار مهندسی برق و عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان و شاغل در امورانتقال برق همدان زیر مجموعه برق منطقه ای باختر می باشند. بیش از ۱۰سال سابقه علمی و عملی و آموزشی دارند و دوره های مختلف مرتبط با صنعت برق را با موفقیت گذرانده اند، و مسلط به نرم افزارهای تخصصی صنعت برق هستند. ایشان استاد پروازی ۶استان بزرگ کشور می باشند.

موئلف 26جلد کتاب و ۲جلد ترجمه پراستقبال

آزمون نظام مهندسی طی 18دوره متوالی متعلق به آی نماد

جهت مشاهده حدود ۲۰۰۰ کارنامه از قبولی های دوره بهمن ۹۴ فیلم زیر را دانلود کنید که هم با منابع وروش مطالعه آشنا شوید وهم کارنامه های قبولی را مشاهده کنید

دانلودفیلم روش انتخاب منبع ومطالعه صحیح وکارنامه های قبولی آی نماد(۴۱۸ کارنامه قبولی)

حتما فیلم فوق را دانلود کنید

گواهی آثار مرتضی رضایی

گواهی آثار
گواهی کتاب های مرتضی رضایی
به بالای صفحه بردن